ارسال شده توسط payam Spayamj

تربیت «باز» در مقابل تربیت«بسته»

کودک آدمی باید چگونه تربیت شود؟چرا باید اینگونه تربیت شود؟منبع و مرجع تعیین ملاک های تعلیم و تربیت او چیست؟چه کسانی در تربیت و چگونگی شکل دهی شخصیت او از…

تربیت «نمادین» در مقابل تربیت «برنامه ای»

آیا نشنیده اید داستان زندگی دانشمندان،عارفان،معلمان و بزرگ اندیشمندانی را که لحظه ی آغاز اشراق نورانی و عظمت فکری آن ها در شرایطی رخ داده است که با یک کلام…

تربیت «تدریجی»در مقابل تربیت «تسریعی»

برای تسریع در نیل به نتیجه ی مطلوب،آهسته حرکت کنید «اگوست کنت» معنای تسریع فرود یا آهنگ سریع تر از آهنگ تحول طبیعی که در جوامع صنعتی شده به منظور…

تربیت «اکتشافی»در مقابل تربیت «اکتسابی»

کودک نباید در تربیت چیزی کسب کند،بلکه باید آن را کشف کند. «روسو» «ژان ژاک روسو»:نباید غیر از دنیا،کتابی و غیر از حوادث،معلمی داشته باشیم.کودکی که می خواند فکر نمی…

تربیت «غیر رسمی»در مقابل تربیت «رسمی»

در زمینه ی دروس مدرسه،کودک معمولاکتب رسمی و اجباری را با علاقه ی درونی نمی خواند اما کتاب هایی که خوداو به طور آزاد و مختارانه انتخاب می کند،با شوق…

تربیت«دل»در مقابل تربیت«ذهن»

اساسا اگر مفاهیم و پیام های تربیتی در قلب و دل که مرکز اشراق و بینش است اثر نکند و از پایگاه عشق و شهود دور شود،بی ریشه و ابتر…
فهرست