هماهنگی سخنران

حجت الاسلام محمود ابوالقاسمی

استاد ارشد
سخنرانان

حجت الاسلام رضا فتحعلی زاده

سخنران مذهبی

حجت الاسلام علی اصغر کریمخانی

سخنران سبک زندگی

حجت الاسلام محسن صادقی

سخنران سبک زندگی

حجت الاسلام محسن مدیحی

سخنران مذهبی

درخواست سخنران

اگر برای مراسم خود به سخنران نیاز دارید از موسسه سبوح اقدام کنید

فهرست