آموزش حضوری

برگزاری جلسه پاتوق مادرانه

جلسه آموزشی پاتوق مادرانه از سلسله جلسات محفلی برای توانمندسازی مادران با حضور استاد سید محمد صادقی آرمان در بهمن 98 برگزار می گردد.

برگزاری نشست نقش رسانه در تربیت

سلسله جلسات آموزش خانواده با موضوع نقش رسانه در تربیت در راستای آشنایی و شناخت دقیق تر و بهتر خانواده ها با تأثیرات فضای رسانه بر رشد و تربیت فرزندانشان…

جلسه آموزشی گام های مقدماتی تربیت

جلسه آموزشی گام های مقدماتی تربیت با هدف انتقال تجربیات و آموزش های کاربردی لازم برای کلیه مربیان تربیتی و حتی آموزشی در راستای ارتقاء سطح کیفی فعالیت های تربیتی…
فهرست