مشاوره فردی

راهنمایی ومشاوره:

یک جریان یاری دهنده است که از طریق یک سلسله فعالیت های منظم و سازمان یافته به رشد متعادل و همه جانبه انسان می انجامد و موجبات بهره گیری از حداکثر توانایی های با لقوه فرد را فراهم می آورد.راهنمایی بیشتر جنبه پیشگیری دارد.

و مشاوره یک فعالیت تخصصی است که به تجزیه و تحلیل مشکل و یافتن راه حل های مناسب مبادرت می شود و از طریق گفتگوی انجام شده ، مراجع به درک بهتری از خود دست می یابد ، راه صحیح تصمیم گیری را می آموزدو سرانجام راه حلی برای مشکلش پیدا می کند.
جهت هماهنگی وقت مشاوره حضوری ، تلفنی و شرکت در کارگاه های مهارت افزایی با شماره موسسه تماس حاصل فرمایید :
02537748853
و یا به ادمین شبکه مجازی ایتای موسسه با عنوان https://eitaa.com/aramesh_soboh پیام ارسال فرمایید.

موسسه فرهنگی هنری سبوح مرکز مشاوره روانشناسی نمی باشد لذا مشاوره های این موسسه در خصوص مشکلات دینی و مذهبی و فعالیت های فرهنگی و هنری می باشد.

فهرست