بسته آموزشی

تربیت «باز» در مقابل تربیت«بسته»

بسته آموزشی
question_answer۰
کودک آدمی باید چگونه تربیت شود؟چرا باید اینگونه تربیت شود؟منبع و مرجع تعیین ملاک های تعلیم و تربیت او چیست؟چه کسانی در تربیت و چگونگی شکل دهی شخصیت او از اولویت برخوردارند؟نسبت حق «دولت» و حق «خانواده» در تربیت کودک چگونه تعیین می شود؟آیا این حق خانواده است که هرگونه…

تربیت «هنجارآفرین» در مقابل تربیت «هنجار پذیر»

بسته آموزشی
question_answer۰
ریشه ی اغلب اکتشاف ها،خلاقیت ها و ابداع های بشری در نگاهی «نابه هنجار»به زندگی «به هنجار» بوده است!آن کس که «عادی» هارا با نگاه «غیرعادی» می نگرد،می تواند به جوهره ی ناب «خلاقیت» و فرایند «هنجارآفرینی» دست یابد. آن چه آدمی را در سیاه چالی از تقلید،تلقین و تمکین…

تربیت «خودانگیخته»در مقابل تربیت «دگر انگیخته»

بسته آموزشی
question_answer۰
برای تربیت از آن جایی شروع کنیم که کودک دوست دارد و به آن جایی برسیم که خود دوست داریم.«شهید باهنر» کودک موقعی فعل اخلاقی و انتظارات تربیتی را درونی می کند که خود،به طور فعال در آن نقش داشته باشد. مهم ترین اصل در تربیت خود انگیخته،مسئله ی رغبت…

تربیت «تدریجی»در مقابل تربیت «تسریعی»

بسته آموزشی
question_answer۰
برای تسریع در نیل به نتیجه ی مطلوب،آهسته حرکت کنید «اگوست کنت» معنای تسریع فرود یا آهنگ سریع تر از آهنگ تحول طبیعی که در جوامع صنعتی شده به منظور درون سازی زود رس انتزاع های لازم برای فعالیت های جاری به کودکان تحمیل می کنند.مانند مفاهیم مکانی و غیره.…

تربیت «اکتشافی»در مقابل تربیت «اکتسابی»

بسته آموزشی
question_answer۰
کودک نباید در تربیت چیزی کسب کند،بلکه باید آن را کشف کند. «روسو» «ژان ژاک روسو»:نباید غیر از دنیا،کتابی و غیر از حوادث،معلمی داشته باشیم.کودکی که می خواند فکر نمی کند،فقط می خواند؛چیزی فرا نمی گیرد تنها لغتی می آموزد.برای تحریک حس کنجکاوی او هرگز در ارضای آن عجله نکنید.نباید…

تربیت «ناخودآگاه»در مقابل تربیت «خودآگاه»

بسته آموزشی
question_answer۰
غالب رفتارهای انسان در شرایط ناهشیار و ناخودآگاه شکل می گیرد،بدون اینکه ما از ریشه و علت آن آگاه باشیم و یا بتوانیم این واقعیت ناخواسته را کنترل کنیم روی میدهند. این که پایه های بنیادی شخصیت انسان در اوان سنین کودکی شکل می گیرد،یعنی در شرایطی که فرد هنوز…

تربیت «غیر رسمی»در مقابل تربیت «رسمی»

بسته آموزشی
question_answer۰
در زمینه ی دروس مدرسه،کودک معمولاکتب رسمی و اجباری را با علاقه ی درونی نمی خواند اما کتاب هایی که خوداو به طور آزاد و مختارانه انتخاب می کند،با شوق و ذوق می خواند و بهتر و عمیق تر،درونی می کند،چون آن هارا با میل و انگیزه و رغبت شخصی…

تربیت«دل»در مقابل تربیت«ذهن»

بسته آموزشی
question_answer۰
اساسا اگر مفاهیم و پیام های تربیتی در قلب و دل که مرکز اشراق و بینش است اثر نکند و از پایگاه عشق و شهود دور شود،بی ریشه و ابتر است.امام راحل (ره) را به یاد می آوریم که فرمود :«حتی علم توحید هم اگر با تهذیب همراه نباشد،حجاب می…

تربیت «غیرکلامی»در مقابل «تربیت کلامی»

بسته آموزشی
question_answer۰
بخش عمده ای از کارکرد تربیت از آن دسته از رفتارهایی شکل می گیرد که به صورت «غیرکلامی»،«پنهان»،«خاموش»و «نامحسوس» جلوه گر می شود و تنها بخش اندکی از اثرگذاری های تربیتی،آن هم از سطح بسیار ناپایدار از طریق زبان،نصیحت و تکرار پیام کلامی حاصل می شود. تربیت کلامی فقط میتواند…
فهرست