کتاب و منشورات

کتاب “موضوع شناسی تربیتی”

آثار, کتاب و منشورات, محصولات, مکتوبات
question_answer۰
📖 موضوع شناسی تربیتی 🔰 اشنایی با برنامه‌ریزی مدیران فرهنگی مربیان تربیتی و روحانیون ✍🏻 به کوشش: سید محمد صادقی آرمان 🌱 مؤلف در این کتاب بدنبال موضوعات اخلاقی و تهذیبی جهت طراحی نظام جامع تولید محصولات تهذیبی برای تربیت ویژه طلاب و مربیانی که در این نقش ظاهر می‌شوند…

کتاب ” قالب شناسی تربیتی”

آثار, کتاب و منشورات, محصولات, مکتوبات
question_answer۰
📖 قالب شناسی تربیتی 🔰 آشنایی برنامه ریزان فرهنگی و مربیان تربیتی با قالب‌های رسانه ای 🌱 در این نوشتار هر آنچه که مربوط به رسانه است و در تولید محصولات تهذیبی ویژه طلاب و مربیان تربیتی و فرهنگی نقش دارد را تبیین شده است. ✍🏻 به کوشش سید محمد…

بسته مطالعاتی سرآغاز (جلد ششم)

آثار, کتاب و منشورات, محصولات, مکتوبات
question_answer۰
الگو گیری از پیاده روی اربعین در سال های اخیر جمعیت حاضر در مراسم پیاده روی اربعین در عراق در صدر یکی از بزرگترین اجتماعات مسالمت آمیز جهان قرار گرفته است. در این سالها بحث کاروان و موکب های خدمات رسانی اربعین بسیار داغ بوده و از طرفی توسعه خدمات…

بسته مطالعاتی سرآغاز (جلد پنجم)

آثار, کتاب و منشورات, محصولات, مکتوبات
question_answer۰
امتداد پیاده روی اربعین در سال های اخیر جمعیت حاضر در مراسم پیاده روی اربعین در عراق در صدر یکی از بزرگترین اجتماعات مسالمت آمیز جهان قرار گرفته است. در این سالها بحث کاروان و موکب های خدمات رسانی اربعین بسیار داغ بوده و از طرفی توسعه خدمات به زائران…

بسته مطالعاتی سرآغاز (جلد چهارم)

آثار, کتاب و منشورات, محصولات, مکتوبات
question_answer۰
مبارزه حق علیه باطل در سال های اخیر جمعیت حاضر در مراسم پیاده روی اربعین در عراق در صدر یکی از بزرگترین اجتماعات مسالمت آمیز جهان قرار گرفته است. در این سالها بحث کاروان و موکب های خدمات رسانی اربعین بسیار داغ بوده و از طرفی توسعه خدمات به زائران…

بسته مطالعاتی سرآغاز (جلد سوم)

آثار, کتاب و منشورات, محصولات, مکتوبات
question_answer۰
احیای حادثه ی کربلا در سال های اخیر جمعیت حاضر در مراسم پیاده روی اربعین در عراق در صدر یکی از بزرگترین اجتماعات مسالمت آمیز جهان قرار گرفته است. در این سالها بحث کاروان و موکب های خدمات رسانی اربعین بسیار داغ بوده و از طرفی توسعه خدمات به زائران…

بسته مطالعاتی سرآغاز (جلد دوم)

آثار, کتاب و منشورات, محصولات, مکتوبات
question_answer۰
در سال های اخیر جمعیت حاضر در مراسم پیاده روی اربعین در عراق در صدر یکی از بزرگترین اجتماعات مسالمت آمیز جهان قرار گرفته است. در این سالها بحث کاروان و موکب های خدمات رسانی اربعین بسیار داغ بوده و از طرفی توسعه خدمات به زائران را موجب شده است؛…

بسته مطالعاتی سرآغاز (جلد اول)

آثار, کتاب و منشورات, محصولات, مکتوبات
question_answer۰
در سال های اخیر جمعیت حاضر در مراسم پیاده روی اربعین در عراق در صدر یکی از بزرگترین اجتماعات مسالمت آمیز جهان قرار گرفته است. در این سالها بحث کاروان و موکب های خدمات رسانی اربعین بسیار داغ بوده و از طرفی توسعه خدمات به زائران را موجب شده است؛…
فهرست