موسسه سبوح

فیلم کوتاه نه شب

برنامه سینمای کوتاه امشب به فیلم کوتاه «نه شب» ساخته سیدمحمد صادقی آرمان و به کارگردانی سید محمود شریفی اصل می‌پردازد. به‌گزارش آی‌فیلم، در این برنامه ابتدا فیلم کوتاه «نه شب» پخش…

اردوی جهادی

امسال توفیق حضور در اردوی جهادی در مناطق محروم را داشتیمجمع ما متشکل از جوانان 15 ملیت بودندکسانی که از کشورهای خود و از امکانات و همه چیزشان گذشتند و…
فهرست