فضای مجازی

تولید فیلم کوتاه ” نهِ شب”

این فیلم کوتاه که با موضوع برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهدا علیه السلام در ایام شیوع ویروس کرونا و پیوندهای این مراسمات با فضای رسانه ای و مجازی، در ایام محرم…

برگزاری نشست نقش رسانه در تربیت

سلسله جلسات آموزش خانواده با موضوع نقش رسانه در تربیت در راستای آشنایی و شناخت دقیق تر و بهتر خانواده ها با تأثیرات فضای رسانه بر رشد و تربیت فرزندانشان…
فهرست