شیعه

مستند های اربعینی

ویدیوی مستند هندِ دوستان – قسمت اول ( امام حسین ع از منظر شیعیان هندوستان) ویدیوی مستند هندِ دوستان – قسمت دوم( امام حسین ع از منظر مسلمانان اهل سنت…

آنونس تبلیغاتی مستند هندِ دوستان

مستند هندو دوستان یک مجموعه ۳ قسمتی است؛ به تهیه کنندگی سید محمد صادقی مستندی درباره ارتباط معنوی بین شیعیان، اهل سنت، هندوها، مردم و دولت هند با امام حسین(ع)…
فهرست