دوره مجازی

برگزاری دوره مجازی سواد رسانه ای

دوره مجازی سواد رسانه ای ویژه کارکنان دانشگاه علم و صنعت توسط مؤسسه فرهنگی هنری سبوح برگزار می گردد. تدریس توسط استاد سید محمد صادقی آرمان
فهرست